Cách đẩy giá cầu thủ FO3 lên cao nhất, được giá nhất

Cách đẩy giá cầu thủ FO3 lên cao nhất, được giá nhất