Mơ thấy rồng đánh con gì để chắc ăn phần thắng không lo trật đề?

Mơ thấy rồng đánh con gì để chắc ăn phần thắng không lo trật đề?